Navigace

Obsah

Pro rodáky


Vážení rodáci!

 

Chtěl bych Vás touto cestou požádat o spolupráci s naším OÚ. Před pěti lety proběhly oslavy založení místního sboru hasičů a sraz rodáků, který je vlastně při každé významné akci obce. Přesto, že jsme se snažili sehnat všechny adresy našich rodáků, anebo občanů, kteří v obci bydleli nějaký čas, nepodařilo se. Proto bych si Vás všechny, kteří máte zájem o dění v naší obci a setkání, dovolil poprosit o zaslání adres, neboť v letošním roce by měl opět proběhnout sraz rodáků.V současné době nám zákon neumožňuje sehnání adres jiným způsobem, než tímto. Jelikož se jedná o utajované skutečnosti a nikdo jiný než Vy sami nám je nemůžete poskytnout. Předem upozorňuji, že budou použity výhradně ke kontaktu našeho OÚ a Vámi. Kontakty můžete zasílat na adresu:

         Obec Štítov

       p. Mirošov

33843

 

nebo na e- mail: ou.stitov@seznam.cz, nebo taktéž prostřednictvím e-podatelny, která je k dispizici na našich stránkách.

 

 

Ještě pro úplnost dodávám, že obec má ve výstavbě internetové stránky na adrese:

www.stitov.cz,

kde najdete veškeré kontakty.

Předem Vám všem děkuji za zastupitelstvo obce a SDH Štítov.

 

                                                                                   Se srdečným pozdravem V. Hudec