Obsah

Žádost o informaci: aktuální složení zastupitelstva

Žádost:

Žádám Vás, jako představitele města/obce, o informaci o složení zastupitelstva obce. Informace bude využita k tvorbě knihy Velká encyklopedie měst a obcí ČR, jako dokument naší doby. Více na www.encyklopediecr.eu. Proto Vás ve smyslu § 5 písm.b) žádám o aktualizované  jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření.

 

Odpověď:

V naší obci je 5 členné zastupitelstvo, vzhledem k počtu členů se rada obce nevolí.

 

Níže uvedení zastupitelé byli zvoleni do období 2010 – 2014 a k dnešnímu dni, 4. 11. 2013, je seznam neměnný.

 

Jméno a příjmení

Funkce

Navrhující strana

Politická příslušnost

Václav Fábera

 

NK

BEZPP

Václav Hudec

Starosta

NK

BEZPP

Ladislav Ječný

Místostarosta

NK

BEZPP

František Krátký

 

NK

BEZPP

Bc. Jiří Vostrovský

 

NK

BEZPP

 NK – nezávislý kandidát; BEZPP – bez politické příslušnosti