Navigace

Obsah

Zpět

OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE ŠTÍTOV PRO VOLEBNÍ  OBDOBÍ  2022 - 2026

OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ

ZASTUPITELSTVA OBCE ŠTÍTOV PRO VOLEBNÍ 

OBDOBÍ  2022 - 2026

Zastupitelstvo  obce  Štítov na  svém  zasedání konaném dne 30. 5. 2022 stanovilo v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů Zastupitelstva obce Štítov pro  volební  období  2022 – 2026  na 5.

V obci Štítov je jeden volební obvod.

  
                                                                          Václav Hudec
                                                                           starosta obce

Vyvěšeno: 1. 6. 2022

Zodpovídá: Bc. Jiří Vostrovský

Zpět