Navigace

Obsah

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2024

 

místní poplatek ze psů:

sazba činí 50 Kč za prvního psa100 Kč za druhého a každého dalšího psa stejného držitele,

sazba je stejná i pro držitele straší 65 let.

 

 

místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství („dále SKO“):

sazba činí 400 Kč na poplatníka (fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně).

 

Od  poplatku SKO  se osvobozuje osoba

 • se v daném kalendářním roce narodila,
 • má trvalý pobyt na adrese ohlašovny obecního úřadu – Štítov č. p. 23.

K  poplatku SKO se poskytuje úleva osobám, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a které žijí ve společné domácnosti:

 • jejíchž počet je tři, pro ně činí celkový poplatek 900 Kč,
 • jejíchž počet je čtyři, pro ně činí celkový poplatek 1000 Kč,
 • jejíchž počet je pět, pro ně činí celkový poplatek 1130 Kč,
 • jejíchž počet je šest, pro ně činí celkový poplatek 1260 Kč,
 • jejíchž počet je sedm a více, pro ně činí celkový poplatek 1330 Kč.

Úlevy jsou oprávněni čerpat pouze ti poplatníci, kteří uhradí poplatek do 31. 3. 2024 jinak platí výše uvedená sazba 400 Kč na poplatníka.

 

Placení poplatků zůstává stejné, jak tomu bylo dříve a jak jste zvyklí:

 •  
 • převodem na účet obce č. ú.: 21325381/0100 s poznámkou poplatku (SKO nebo PES # anebo SKO PES #, kde # je počet placených psů), jako variabilní symbol uveďte číslo popisné /evidenční,
 • dle individuální domluvy a příp. dotazy s účetní nebo místostarostou,
 • složením do pokladny.

 

Splatnost poplatků je 30. 6. 2024


Dle zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1. 1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

Všechny platné Obecně závazné vyhlášky obce Štítov jsou zveřejněny ve sbírce.

Odkaz na sbírku ÚSC