Navigace

Obsah

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2023

 

místní poplatek ze psů:

poplatek činí 50 Kč za prvního psa a 100 Kč za druhého a každého dalšího psa stejného držitele.

 

 

místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství („dále SKO“):

poplatek činí na 400 Kč na poplatníka (fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně).

 

K  poplatku SKO jsou úlevy při včasném zaplacení za celý objekt:

 • Pro společenou domácnost se třemi osobami činí celkový poplatek 900 Kč
 • Pro společenou se čtyřmi osobami činí celkový poplatek 1000 Kč
 • Pro společenou se pěti osobami činí celkový poplatek 1130 Kč
 • Pro společenou se šesti osobami činí celkový poplatek 1260 Kč
 • Pro společenou se sedmi a více osobami činí celkový poplatek 1330 Kč

  Úlevy jsou oprávněni čerpat pouze ti poplatníci, kteří uhradí poplatek do 31. 3. 2023 jinak platí výše uvedená sazba 400 Kč na poplatníka.

   

  Placení poplatků zůstává stejné, jak tomu bylo dříve a jak jste zvyklí:

 •  
 • převodem na účet obce č. ú.: 21325381/0100 s poznámkou poplatku (SKO nebo PES # anebo SKO PES #, kde # je počet placených psů), jako variabilní symbol uveďte číslo popisné /evidenční,
 • dle individuální domluvy a příp. dotazy s účetní nebo místostarostou,
 • složením do pokladny.

 


Dle zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

Všechny platné Obecně závazné vyhlášky obce Štítov jsou zveřejněny ve sbírce.

Odkaz na sbírku ÚSC