Navigace

Obsah

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2021

 

místním poplatku ze psů:

poplatek činí 50 Kč za prvního psa a 100 Kč za druhého a každého dalšího psa stejného držitele.

 

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („dále SKO“):

poplatek činí na 400 Kč na poplatníka (fyzická osoba mající trvalý pobyt na území obce Štítov nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně).

K  poplatku SKO jsou úlevy při včasném zaplacení za celý objekt:

 • Pro domácnost se třemi osobami činí celkový poplatek 900 Kč
 • Pro domácnost se čtyřmi osobami činí celkový poplatek 1000 Kč
 • Pro domácnost se pěti osobami činí celkový poplatek 1130 Kč
 • Pro domácnost se šesti osobami činí celkový poplatek 1260 Kč
 • Pro domácnost se sedmi a více osobami činí celkový poplatek 1330 Kč

  Úlevy jsou oprávněni čerpat pouze ti poplatníci, kteří uhradí poplatek do 30. 6. 2021 jinak platí výše uvedená sazba 400 Kč na poplatníka.

   

  Placení poplatků zůstává stejné, jak tomu bylo dříve a jak jste zvyklí:

 • hromadný oznámený termín,
 • převodem na účet obce č. ú.: 21325381/0100 s poznámkou poplatku (SKO nebo PES # anebo SKO PES #, kde # je počet placených psů), jako variabilní symbol uveďte číslo popisné /evidenční,
 • dle individuální domluvy a příp. dotazy s účetní nebo místostarostou,
 • složením do pokladny.

 

Hromadný termín pro platbu poplatků v hotovosti v r. 2021 z důvodu Kovidové situace nebude pořádán

Vyhláška psy (176.21 kB)

Vyhláška odpad (230.92 kB)