Obsah

REAMA AOS, a.s.

Antala Staška 510/38

140 00 Praha 4 – Krč

IČ: 04675151

 

 

 Odpověď na žádost o poskytnutí informace

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., obdrženou prostřednictvím datové schránky dne 5. 7. 2017, pro níže požadované informace:

 

  1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala

 

  1. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  2. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  3. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

 

  1. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující

 

  1. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  2. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
  3. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzením o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

 

Vám sdělujeme, že nemáme žádnou z výše uvedených povinností, překážek, smluvních závazků a okolností.