Obsah

Žádost o informaci: investiční plány 2015

Žádost:

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o. a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2015. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných

veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o

- název projektu

- stručný popis projektu

- rozpočet projektu v mil. Kč

- plánovaný termín započetí projektu

- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

 

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace, obdrženou emailem dne 9. 1. 2015, Vám sděluji, že obec Štítov, vzhledem ke svému rozpočtu a nesnadnému získávání dotací, neplánuje žádné investiční akce v roce 2015 a to i do budoucna.