Obsah

Žádost o informaci: investiční plány 2017

Žádost:

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2017. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o

- název projektu

- stručný popis projektu

- rozpočet projektu v mil. Kč

- plánovaný termín započetí projektu

- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

 

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace, obdrženou prostřednictvím datové schránky dne 17. 2. 2017, Vám sděluji, že obec Štítov, vzhledem ke svému rozpočtu a nesnadnému získávání dotací, neplánuje žádné investiční akce v roce 2017.