Obsah

Žádost o informaci: Nejvyšší pohledávka a darovací smlouvy

Žádost:

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • která osoba má vůči obci pohledávku s nevyšší nominální hodnotou
  • počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 31. září 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

 

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., obdrženou prostřednictvím datové schránky dne 23. 11. 2017, Vám sdělujeme:

  1. Osoba, která má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou – osoba fyzická.
  2. počet uzavřených darovacích smluv ve Vámi uvedeném období dle zákona č. 89/2012 Sb. – celkem 0.