Obsah

Žádost o informaci: Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle GDPR. Žádost o informaci o stavu implementace v rámci činnosti Vaší obce

Žádost:

V rámci monitoringu implementace GDPR v České republice ve veřejném sektoru bychom chtěli Vaši obec požádat o informaci, zda bude řešit výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí interního pracovníka nebo externě spolupracující osoby?

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o informaci ze dne 12. 3. 2018 Vám tímto odpovídáme.

Otázka: V rámci monitoringu implementace GDPR v České republice ve veřejném sektoru bychom chtěli Vaši obec požádat o informaci, zda bude řešit výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí interního pracovníka nebo externě spolupracující osoby?

Ke dni odeslání odpovědi na žádost, ještě není definitivně rozhodnuto, ale nejspíše bude řešeno prostřednictvím externě spolupracující osoby.