Obsah

Dopis starostům


Vážené starostky a starostové obcí sousedících s voj. prostorem Jince - Brdy!

 

Po marných pokusech o zastavení jednání a výstavbě radaru v zamýšleném prostoru Jince-Brdy, jsem dospěl k názoru, že asi jedno z možných řešení jak se z daného problému vysekat. Je zaslat dopis přímo do Ameriky, Sněmovně reprezentantů a sdělit jim naše obavy a postoje. Vláda nám nepomůže a jestliže skutečně podle veřejných průzkumů (oficielních) je 70% obyvatel ČR proti výstavbě radaru, pak není o čem jednat. Pokud se chceme chovat jako demokraté, pak se musíme podvolit většině. A´t se nám to líbí nebo ne. Bohužel, vláda se zatím tak nechová. Chápu, že k otázce obrany republiky, bychom se neměli vyjadřovat. Ovšem na druhé straně si myslím, že umístění radaru je natolik závažnou věcí, že v dané situaci toto pozbývá platnosti. Mám na mysli především dopad radaru na lidský organismus a přírodu vůbec. Dodnes nám nebyly poskytnuty jasné informace v tomto směru. Pokaždé se narazí na nějakou chybu, která je nám stranou, sympatizující s umístěním předkládána. Politikařit můžeme, ale zdraví lidí je přeci přednější a na tom musíme stavět!

Dovolil jsem si tedy napsat dopis o němž se zmiňuji výše. Po Vás, vážení kolegové chci, aby jste se k dopisu vyjádřili. V případě, že budete všichni zastávat stejný názor jako občané obce Štítova a můj, tento dopis odešlu. Předtím, bych ho však nechal podepsat a orazítkovat Vám všem. Pokud bude dopis odeslán, mám v úmyslu ho poskytnout i zahraničním novinářům a mediím vůbec. Protože neznám všechny emailové adresy obcí, jenž sousedí s voj.prostorem, chci Vás zároveň požádat o jeho přeposílání dál na dotčené obce. Nerad bych někomu odepřel tuto možnost. Věřím, že zastáváme stejný názor, byť jsme byli voleni za nezávislé či strany!

               S pozdravem

                                        V. Hudec-starosta obce Štítov