Navigace

Obsah

Doslovný překlad dopisu

 

Doslovný překlad dopisu pro předsedkyni Sněmovny reprezentantů a předsedu Výboru pro přidělování finančních prostředků Senátu USA. Pro každého je adresován zvlášť.

 

Vážená paní předsedkyně/pane předsedo,

obracíme se na vás jako starostové obcí sousedících s vojenským újezdem Brdy ve věci výstavby radaru americké národní protiraketové obrany, jejž vláda prezidenta Bushe plánuje umístit ve vojenském újezdu Brdy v České republice. Chceme vás informovat, že drtivá většina obyvatel našich obcí nesouhlasí s výstavbou tohoto radaru v bezprostřední blízkosti svého bydliště (nejbližší obec je pouze přibližně 2 kilometry od plánované lokality) a že velká většina obyvatel České republiky (podle průzkumů veřejného mínění přes 70 %) nesouhlasí s jeho umístěním nikde v České republice. Výstavba tohoto radaru v takto hustě zalidněné oblasti by měla výrazně negativní dopad na zdraví obyvatelstva.

Současná česká vláda ignoruje mínění drtivé většiny obyvatel ČR a místního referenda, které již radar odmítlo, a s výstavbou radaru v této oblasti zatím souhlasí. Obyvatelstvu však odmítá poskytnout jakékoliv bližší informace o radaru a jeho dopadech. Žádáme vás tedy, vážená paní předsedkyně Sněmovny reprezentantů, abyste tyto informace předala svým kolegům ve Sněmovně a zajistila, že na výstavbu tohoto radiolokátoru v České republice nebudou Kongresem přiděleny žádné finanční prostředky, případně bude výstavba tohoto radaru Ministerstvu obrany USA výslovně zakázána.

Informujte nás prosím o postoji Sněmovny reprezentantů/Senátu v této záležitosti.

S pozdravem

 

 

Doslovný překlad dopisu pro novináře

 

Vážení,

jsme starostové několika obcí v České republice a chtěli bychom vás a vaše čtenáře informovat o dopisech, jež jsme zaslali Poslanecké sněmovně a Senátu amerického Kongresu. Týkají se radaru americké národní protiraketové obrany, který Bushova vláda zamýšlí postavit u našich domovů a který více než 70 % Čechů odmítá. Zvažte prosím možnost informovat své čtenáře o našich dopisech americkému Kongresu a o názorech našich občanů na radar a informujte nás, zda informace obsažené v našich dopisech Kongresu zveřejníte.