Obsah

Žádost o informaci: Plašení ptáků

Žádost:

Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:

 

  1. Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
  2. Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?
  3. Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
  4. Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
  5. Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

 

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., obdrženou prostřednictvím datové schránky dne 16. 8. 2017, Vám sdělujeme:

 1. Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?

  • nemáme problémy

 2. Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?

  • nebráníme se

 3. Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?

  • nesetkali jsme se

 4.Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?

  • neposkytuje

 5. Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

  • neposkytuje