Obsah

Žádost o informaci: podání nabídky

Žádost:

Obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107

a

DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177.

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba.

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti s č. j. 8811/2019 ze dne 18. 8. 2019 obdrženou prostřednictvím datové schránky, Vám tímto sdělujeme, že uvedené subjekty Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 nepodaly v minulosti vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.