Obsah

Žádost o informaci: volební plakáty

Žádost:

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vaší obci vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

Pokud ano, prosíme o uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo dodání propagačního materiálu naší politické strany.

Pokud jste ve vaší obci vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o uvedení výše nájemného a podmínek pronájmu.

 

Odpověď:

V naší obci Štítov jsou celkem 2 plochy pro vylepování plakátů a podobných písemností, tyto dvě nástěnky jsou veřejné dostupné všem, kteří chtějí si zde něco vylepit, pravidla pro jejich používaní nemáme.
Jedna plocha je naproti vchodu místního pohostinství s č.p. 26 a druhá je u budovy s č.p. 23 (viz. přiložená mapka)

mapka